Arduino Uno & ESP-01 adatküldés szerverre

ESP8266, ESP32 chipek és az ESP-xx modulok. Programozási nyelvek, trükkök, hardware tippek.
Gyuri02917
Újonc
Újonc
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2020. május 27. szerda, 10:38

Arduino Uno & ESP-01 adatküldés szerverre

Hozzászólás Szerző: Gyuri02917 »

Sziasztok!
Az ESP-n rajta a firmware, és az alábbi kód mindig hibára fut, de nem tudom miért. Megpróbáltam már a Thingspeak-re manuálisan csatlakozni, úgy sikerül, de a kóddal nem. A wifi már be van állítva, automatikusan csatlakozik.
Mi lehet a baj? Egyes sorok direkt vannak kommnetelve, mert később kelleni fog.

Kód: Egész kijelölése

// Thingspeak 
String statusChWriteKey = "API_KEY"; // Status Channel id: xxxxxx

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial EspSerial(6, 7); // Rx, Tx
#define HARDWARE_RESET 8

// DS18B20
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 5 // DS18B20 on pin D5 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
int soilTemp = 0;

//DHT
#include "DHT.h"
#include <stdlib.h>
int pinoDHT = 11;
int tipoDHT = DHT22;
DHT dht(pinoDHT, tipoDHT); 
int airTemp = 0;
int airHum = 0;

// LDR (Light)
#define ldrPIN 1
int light = 0;

// Soil humidity
#define soilHumPIN 0
int soilHum = 0;

// Variables to be used with timers
long writeTimingSeconds = 17; // ==> Define Sample time in seconds to send data
long startWriteTiming = 0;
long elapsedWriteTime = 0;

// Variables to be used with Actuators
boolean pump = 0; 
boolean lamp = 0; 

int spare = 0;
boolean error;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 
 pinMode(HARDWARE_RESET,OUTPUT);
 
 digitalWrite(HARDWARE_RESET, HIGH);
 
 DS18B20.begin();
 dht.begin();

 EspSerial.begin(9600); // Comunicacao com Modulo WiFi
 EspHardwareReset(); //Reset do Modulo WiFi
 startWriteTiming = millis(); // starting the "program clock"
}

void loop()
{
 start: //label 
 error=0;
 
 elapsedWriteTime = millis()-startWriteTiming; 
 
 if (elapsedWriteTime > (writeTimingSeconds*1000)) 
 {
  readSensors();
  writeThingSpeak();
  startWriteTiming = millis();  
 }
 
 if (error==1) //Resend if transmission is not completed 
 {    
  Serial.println(" <<<< ERROR >>>>");
  delay (2000); 
  goto start; //go to label "start"
 }
}

/********* Read Sensors value *************/
void readSensors(void)
{
 //airTemp = dht.readTemperature();
 //airHum = dht.readHumidity();

 //DS18B20.requestTemperatures(); 
 //soilTemp = DS18B20.getTempCByIndex(0); // Sensor 0 will capture Soil Temp in Celcius
       
 light = map(analogRead(ldrPIN), 1023, 0, 0, 100); //LDRDark:0 ==> light 100% 
 soilHum = map(analogRead(soilHumPIN), 1023, 0, 0, 100); 

}

/********* Conexao com TCP com Thingspeak *******/
void writeThingSpeak(void)
{

 startThingSpeakCmd();

 // preparacao da string GET
 String getStr = "GET https://api.thingspeak.com/update?api_key=";
 getStr += statusChWriteKey;
 getStr +="&field1=";
 getStr += String(light); //PUMP
 getStr +="&field2=";
 getStr += String(soilHum); //LAMP
 //getStr +="&field3=";
 //getStr += String(airTemp);
 //getStr +="&field4=";
 //getStr += String(airHum);
 //getStr +="&field5=";
 //getStr += String(soilTemp);
 //getStr +="&field6=";
 //getStr += String(soilHum);
 //getStr +="&field7=";
 //getStr += String(light);
 //getStr +="&field8=";
 //getStr += String(spare);
 getStr += "\r\n\r\n";

 sendThingSpeakGetCmd(getStr); 
}

/********* Reset ESP *************/
void EspHardwareReset(void)
{
 Serial.println("Reseting......."); 
 digitalWrite(HARDWARE_RESET, LOW); 
 delay(500);
 digitalWrite(HARDWARE_RESET, HIGH);
 delay(8000);//Tempo necessário para começar a ler 
 Serial.println("RESET"); 
}

/********* Start communication with ThingSpeak*************/
void startThingSpeakCmd(void)
{
 EspSerial.flush();//limpa o buffer antes de começar a gravar
 
 String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
 cmd += "api.thingspeak.com"; // api.thingspeak.com
 cmd += "\",80";
 EspSerial.println(cmd);
 Serial.print("enviado ==> Start cmd: ");
 Serial.println(cmd);

 if(EspSerial.find("Error"))
 {
  Serial.println("AT+CIPSTART error");
  return;
 }
}

/********* send a GET cmd to ThingSpeak *************/
String sendThingSpeakGetCmd(String getStr)
{
 String cmd = "AT+CIPSEND=";
 cmd += String(getStr.length());
 EspSerial.println(cmd);
 Serial.print("enviado ==> lenght cmd: ");
 Serial.println(cmd);

 if(EspSerial.find((char *)">"))
 {
  EspSerial.print(getStr);
  Serial.print("enviado ==> getStr: ");
  Serial.println(getStr);
  delay(500);//tempo para processar o GET, sem este delay apresenta busy no próximo comando

  String messageBody = "";
  while (EspSerial.available()) 
  {
   String line = EspSerial.readStringUntil('\n');
   if (line.length() == 1) 
   { //actual content starts after empty line (that has length 1)
    messageBody = EspSerial.readStringUntil('\n');
   }
  }
  Serial.print("MessageBody received: ");
  Serial.println(messageBody);
  return messageBody;
 }
 else
 {
  EspSerial.println("AT+CIPCLOSE");   // alert user
  Serial.println("ESP8266 CIPSEND ERROR: RESENDING"); //Resend...
  spare = spare + 1;
  error=1;
  return "error";
 } 
}
Ezt kapom vissza:

Kód: Egész kijelölése

Reseting.......
RESET
enviado ==> Start cmd: AT+CIPSTART="TCP","api.thingspeak.com",80
enviado ==> lenght cmd: AT+CIPSEND=85
ESP8266 CIPSEND ERROR: RESENDING
 <<<< ERROR >>>>
 
Előre is köszi a segítséget!
Avatar
kapu48
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 3360
Csatlakozott: 2008. augusztus 29. péntek, 6:00
Tartózkodási hely: Újkígyós

Re: Arduino Uno & ESP-01 adatküldés szerverre

Hozzászólás Szerző: kapu48 »

Elsőnek ezeknek a változóknak előjel nélkülinek kellene lenniük:

Kód: Egész kijelölése

// Variables to be used with timers
unsigned long writeTimingSeconds = 17; // ==> Define Sample time in seconds to send data
unsigned long startWriteTiming = 0;
unsigned long elapsedWriteTime = 0;

//És a 167. sorban levő feltétel vizsgálat értelmetlennek tűnik, ezért sosem lesz igaz:
 if(EspSerial.find((char *)">")) ???
// ... az else ágban 192. sor:
  error=1; <<< lessz
  
//Ezért a loop-ban 76. sortól hajtódik végre:
  if (error==1) //Resend if transmission is not completed
 {    
  Serial.println(" <<<< ERROR >>>>");
  delay (2000); 
  goto start; //go to label "start"
 }
Válasz küldése